MỰC TỪ – MAGVIE6

MỰC TỪ – MAGVIE6

Dung dịch mực từ đen MAGVIE6 được sử dụng trong phương pháp kiểm tra từ tính nhìn thấy bằng mắt thường (Magnetic Particle Testing) để xác định các khuyết tật nhỏ và trung bình trên các chi tiết đã hoàn thiện.

MAGVIE6 cung cấp các chỉ báo rõ ràng, mạnh mẽ nhờ khả năng tích tụ cao của các hạt từ tính. Dạng bình xịt tiện lợi, lý tưởng cho việc kiểm tra thực địa, kiểm tra tại chỗ và những nơi mà việc xử lý số lượng lớn. Mẫu phun rộng giúp dễ dàng bao phủ các diện tích lớn để xử lý nhanh hơn trong quá trình kiểm tra từ xa các ống, đường ống và cấu trúc lớn.

SPECIFIC

Name MAGVIE6
Appearance Oily liquid and fine particle solution
Color in Visible Light Black
Odor Odorless
Mean Particle Size (*) <2 microns
SAE Sensitivity (**) >6
Flash Point >200°F / 93°C
Usage Temperature (***) 42 to 120°F / 6 to 48°C