SẢN PHẨM ĐẠI DIỆN HÃNG

CARBONTECH – REVOWRAP
EDDYFI TECHNOLOGIES – Thiết bị Advance NDT
GAMMATEC NDT Suppliers SOC Ltd – Nguồn phóng xạ
MITECH Co., Ltd – Thiết bị UT
Teledyne ICM – Thiết bị Xray