UNDERWATER INSPECTION ROBOT

UNDERWATER INSPECTION ROBOT

Đây là một loại robot di chuyển trên bề mặt, tự định vị và tập trung vào đường ống hoặc ống dẫn. Nhờ tính ổn định trong quá trình di chuyển, robot có thể thực hiện kiểm tra thời gian thực.

Đây là một loại robot di chuyển trên bề mặt, tự định vị và tập trung vào đường ống hoặc ống dẫn. Nhờ tính ổn định trong quá trình di chuyển, robot có thể thực hiện kiểm tra thời gian thực.

Việc có thông tin chính xác về vị trí của robot cho phép người dùng thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra chi tiết. Robot có thể thực hiện bất kỳ công việc nào cần được thực hiện bên trong ống hoặc ống dẫn.

Thiết bị được tích hợp hệ thống chiếu sáng dưới nước: 1500 lumen, góc chiếu: 135° và 3 camera 360°, rất thuận tiện cho việc kiểm tra.

SPECIFICATION

Inspect for pipe diameter up to 3800mm
1000m (3280Ft.) Cabe length
3pcs 2x Full-HD Camera, View angle: 360°
Subsea Lighting System: 1500 Lumens, Beam Angle: 135 degrees
Speed 2m/min
Operating Time: 6 hours
Real-time inspection and location
Can detect accurately damaged locations (tolerance ±10cm)
Leak Test
Size: 2995x3800mm

Title

Go to Top