Vừa qua, Đội ngũ Tiến Sĩ, kỹ thuật,..của Ban R&D NINOKYO đã nghiên cứu và chế tạo thành công 4” & 20″ IN-PIPE INSPECTION BY ROBOT, MAGG HD 903MM, MAGGHD 302MM để thực hiện dự án cho Khách hàng. Đây là dự án rất ít đơn vị có đủ năng lực tham gia, bởi yêu cầu công việc là khảo sát đường ống ngầm có đường kính ống 4” với chiều dài hơn 50m, và có những đoạn cong lớn hơn 90 độ,…

Ứng dụng của robot đang dần phát triển để trở thành một phần không thể thiếu trong công việc bởi độ tiện ích và an toàn. In-pipe Inspection Robot của chúng tôi có thể dễ dàng vượt qua chướng ngại vật và thay đổi vị trí địa lý linh hoạt, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, cũng giảm thiểu các rủi ro trong quá trình hoạt động lao động, rút ngắn thời gian, chi phí kiểm tra đánh giá và tiến độ sửa chữa, đặc biệt ở các vị trí khó tiếp cận thông qua phương pháp kiểm tra bằng mắt (VT).

HI-INSPECTION: 4” & 20″ IN-PIPE INSPECTION BY ROBOT, MAGG HD 903MM, MAGGHD 302MM


Recently, the team of PhDs, engineers, etc., from NINOKYO’s R&D department has successfully researched and manufactured 4” & 20″ IN-PIPE INSPECTION BY ROBOT, MAGG HD 903MM, MAGGHD 302MM to execute projects for clients. This is a project that very few entities have the capacity to participate in, due to the requirement of surveying underground pipes with a diameter of 4” and a length of over 50m, with bends exceeding 90 degrees.

The application of robots is gradually becoming indispensable in the workplace due to their convenience and safety. NINOKYO’s In-pipe Inspection Robot can easily overcome obstacles and flexibly change geographical positions, enhancing the quality and efficiency of work. Additionally, it reduces risks during labor operations, shortens inspection and assessment times, and repair schedules, especially in hard-to-reach locations using visual inspection methods (VT).

Contact us:

📩 Email: ndt@qis.com.vn

☎️ Phone: 093 3068 285

#NDT #Hitech #Technology #robotic #borescope